BİOKADİN STANDARDİZE SOLÜSYON

00_00036.jpg (17038 bytes)

Ürün Broşürü

Resimleri büyük görmek için lütfen üzerine tıklayın

 

FORMÜL: 100 ml. de % 10 iyod mevcudiyetiyle 10 gr. Povidon iyodür içerir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ: Polyvidon iyod, dezenfektan ve antiseptik olarak özellikle kontamine olmuş yaralarda ve cilt ve mukoza membranların antisepsisi için ameliyat için kullanılır.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ: Ameliyatlardan önce, jinekolojik muayene ve doğum sırasında, biyopsi, punksiyon, enjeksiyon ve kan alma işlemlerinde cilt ve mukoza dezenfektanı olarak kullanılır. Yanıklar, pyodermi, mikotik ve bakterilere ait enfeksiyonlar, superenfekte dermatozlar ve cerrahide el dezenfektanı olarak kullanılır.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR: Geniş yüzeyde ve uzun süren tedavilerde manifest hipertiroid durum gösteren, özellikle dekompoze kalp yetersizliği olan hastalarda, hamilelerde 3.aydan sonra ve memedeki çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu durumda olan hastalarda tiroid fonksiyonu gözlenmelidir. Lokal irritasyon veya duyarlılık görüldüğü zaman tedavi durdurulmalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER: İyoda karşı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır. Povidon iyodinden, iyodun absorbe olması tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir. Ayrıca çeşitli tip testlerin povidon iyodür ile kontaminasyonu, feçeste gizli kan ve idrarda kan aranması sırasında yanlış pozitif sonuç verebilir, idiyosenkratik mukozal irritasyon ve hipersensitive reaksiyonları oluşturabilir. İyodinin aşırı absorbsiyonu, metabolik asidoz, hipernatremi ve renal fonksiyonlarda bozukluk oluşturabilir. Biokadin solüsyon bütün materyallerden sıcak su ve sabun ile çıkarılabilir. Zor çıkan durumlarda amonyak veya sodyum tiyosülfat kullanılır.

Doktora danışmadan kullanmayınız.

Aşırı doz iyod guatr ve hipertiroidizm meydana getirebilir. Ani olarak alınan aşırı doz, ağızda metalik tat, tükürük salgısında artma, ağız ve boğazda yanma ve ağrı, gözlerde irritasyon ve şişlik, ciltte allerjik reaksiyonlar, gastrointestinal bozukluk ve diare oluşturabilir. Sodyum tiyosülfat ve nişasta iyodu inaktive eder. Tedavi semptomatik ve destekleyici olarak önerilir. Elektrolit dengesi, renal ve tiroid fonksiyonlar dikkatli olarak takip edilmelidir.

YAN ETKİLER : Povidon iyodür kullanılmaya başladığından bu yana yan tesiri pek görülmemiştir. İyoda hassas olanlarda bile irritasyon nadiren ortaya çıkmakta ve geçici olmaktadır.Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU : Biokadin Solüsyon seyreltilmeden tedavi edilecek yere sürülür. Kuruduktan sonra kolay yıkanabilen bir film oluşur. Islak kompres ve yıkamalar için seyreltik olarak kullanılabilir.

HARİCEN KULLANILIR

SAKLAMA KOŞULLARI : 25° C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30, 100, 250, 500, 1000 ml. Polietilen şişede.

Parekende Satış Fiyatı:

Literatür

İzin sahibi ve adresi: Biokan Dr. İsmet Sözen Sefaköy / İSTANBUL

İzin tarih ve no : 23/07/2001 2001/63

Üretim Yeri: Farmamag Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
AVCILAR - İST TEL:0212 694 33 51

Sadece EZCANELERDE SATILIR.