FLATBED AGİTASYON SİSTEMİ

 

EL KILAVUZU

 

MODEL PF42, PF84, PFS42, PFS84

 

VERSİYON B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    HELMER

  

 

 

 

İŞLEM KILAVUZU

 

 

Düzenleme                                                                                        3

 

Hareket Alarm Fonksiyonu                                                         4

 

Merkezi Alarm Bağlantıları                                                          5

 

Model A40’ye Uzatma Alarm Bağlantısı                                         5

 

Spesifikasyonlar                                                                               6

 

Bakım                                                                                              6

 

Temizlik                                                                                           6

 

Aksaklıklar                                                                                       7

 

Garanti                                                                                             7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 DÜZENLEME

 

1. Cihazın alt ve üst tarafına, içerisine ve çevresine

   yerleştirilmiş taşıma materyellerinin çıkarıldığından

   emin olunuz.

 

2. Yeni Agitatörü direkt güneş ışığı gelmeyen veya düzensiz  

   temperatür değişimleri olmayan bir yere yerleştiriniz.

 

3. Güç kordonunu standart toprak prize sokunuz. Elektriksel

   ihtiyaçların doğru karşılanması bakımından cihazın

 arkasındaki etikete bakınız.

4. Motor ve fan ana güç düğmesiyle açılır ve kapatılır. Güç

   giriş modülünde bir sigorta yerleştirilmiştir.

 

5. Trombosit torbaları çekmece raflara yatay olarak 

   yerleştirilir. Çok önemle tavsiye edilen trombosit

 torbalarının yığınlaştırılmaması, çünkü maksimum hava

 sirkülasyonunu muhafaza edilmesi lazım.

 

6. Sadece 230 volt ile çalışıyor (Şekil 0.1). Kılavuzuyla

   EKSİK

 

7. Çekmeceler oldukça rahat çekilerek ve itilerek

   yerleştirilir.

 

8. Çekmeceler her iki el yardımıyla çekmece tutacaklarından

   kolaylıkla çekilebilir. Hafifçe itilerek öne ve arkaya

 gider. Çekmece hareket etmiyorsa zorlamayınız, işleme devam

 etmeyiniz. Hafifçe onu eski pozisyonuna getiriniz ve yeniden

 deneyiniz.

 

9. Çekmeceler boş yer ihtiyacında çıkartılabilir.

 

10.Cihazı, alt tarafında yer alan fanı bloke ederek motorun

   hava sirkülasyonunu önleyen herhangi bir metaryel üstüne

 yerleştirmeyiniz.

11.Cihaz, eklenilen üst raf içermektedir bu da ekstra veya

   büyük torbaların saklanması içindir. Üst raf kullanıma

 hazırdır. (Eğer flatbed agitatörü inkübatör veya herhangi

 bir alana yerleştirecekseniz, yüksekliği problem oluyorsa bu

 üst raf kaldırılabilir.)

 

 

 

 

HAREKET ALARM FONKSİYONU

(Sadece PFS Modeller için)

 

Dahili olarak bulunan Hareket Alarm monitörleri saklama tezgahının kısa bir süre için bile olsa hareket etmemesi halinde sesli alarm verir. Her fonksiyon aşağıda tanımlanmıştır.

 

Açma-Kapama Düğmesi - Sadece alarma güç gelip gelmemesi içindir. Bu düğmenin Kapalı konumda olması sadece agitatör kullanılmadığı zamandır. Trombosit torbalarıyla işlem sırasında bu düğme kullanılmamalıdır.

İşitsel Alarm - Devre alarm modundayken devamlı bir tonda alarm duyulur.

Düzenli Test Alarm - Alarm hafta bir kez test edilmelidir. Basit olarak agitatörü durdurun ve istenilen zamanda alarmın duyulmasını bekleyin.

Güç Kaynağı - Alarm devresi bir adet 9 voltluk pil ile

çalışmaktadır.

 

Bu şarj edilebilen pil cihazın devre bordu üzerinde yer almaktadır. Bu pil güç kordonu bir güce bağlı olduğu müddetçe devamlı olarak şarj olmaktadır. Ana güç düğmesinin pilin şarj olması için “AÇIK” konumda olması gerekmemektedir.

 

Zaman Aralıklarını Ayarlama Mekanizması

 

Fabrika alarm zamanını tahmini olarak 2-2,5 dakikadır.

 

0) (Şekil 1.0) Cihazı güç kaynağından çekiniz.

 

1) (Şekil 1.1) Giriş kapağını uzaklaştırınız.

 

2) (Şekil 2.1) Devre borduna “P1” ayarlama düğmesi

   yerleştirilmiştir. Ayarlama düğmesi, zaman aralıklarının

   (0-5 dakika)ayarlanmasında kullanılan mekanizmadır.

 

3) Alarm düğmesinin (ON) bir yönde durana kadar çeviriniz. Eğer

   hemen alarm sesi duyulursa sıfıra ayarlanır. Eğer hemen ses

   duyulmazsa bu da tahminen 5 dk.ya ayarlandığını gösterir.

   Düğmeyi bu iki sınır arasında istediğiniz zamana

   ayarlayabilirsiniz.

 

4) Zaman aralığının uzunluğunu doğrulamak için agitatörü

   durdurunuz ve alarm sesinden önce ertelemenin uzunluğunu

   zamanlayın. Eğer zaman erteleme miktarı ayarlamalara ihtiyaç

   duyuyorsa, ayar düğmesini ihtiyaç kadar çeviriniz ve zaman

   erteleme uzunluğunu gözlemleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Merkezi Alarm Bağlantıları

(Sadece PFS Modeller için)

 

0) (Şekil 1.0) Cihazı güç kaynağından fişten çıkarınız.

1) (Şekil 1.1) Giriş kapağını uzaklaştırınız.

2) Bakım bölümünde “Dahili Komponentler İşlemleri” bölümüne

   bakınız ve taşıma kolisinden tablayı çıkarınız.

3) (Şekil 3.1) Merkezi Alarm Sisteminden kabloları madeni delik

   içerisinden (“A” deliğinden) geçiriniz.

4) (Şekil 4.1)Devre bordundaki kabloları terminal bloktaki

   “T1”, 1 ve 2 no.lu çıkışlara bağlayınız. Merkezi Alarm

   Sisteminden çıkışlara bağlanan kablonun hangisi olduğu pek

   bir farklılık meydana getirmez. (Devre bordu üzerindeki

   3 no.lu çıkışa bağlamayınız. Bu çıkışı merkezi alarm

   bağlantısı için kullanmayınız.)

5) Elektrik düzeneği; normalde devre fonksiyonlarını açık

   modunu sağlar ve alarm modu aktive edildiğinde alarm

   devresine bağlar. Eğer alarm sistemi normal kapalı elektrik

   düzeneğinin bağlanmasına ihtiyaç duyuyorsa sizin “Q2”

   elektrik düzeneğinin “Magnacraft  W171DIP-12” ile yer

   değiştirmesine ihtiyacınız olacaktır (Eğer gerekirse

   bölgesel Helmer distribütörünüzle temasa geçiniz.)

6) Eğer merkezi alarm voltaj girişine ihtiyaç duyuyorsa,

   gelen bir kabloda aynı seriden bir pil ile bağlanabilir.

   Alarm modundayken elektrik düzeneği kapanırsa yerleştirilen

   pil ile voltaj mevcut olur.

 

 

 

Model A40’ye Uzatma Alarm Bağlantısı

(Sadece PFS Modelleri için)

 

Helmer’in A40 model uzatma alarmı hareket alarmını bağlanabilir ve insanlar işitsel alarm durumlarında ayrı bir yere konulabileceği için duyabilirler.

 

0) (Şekil 1.0) Cihazı güç kaynağından fişten çıkarınız.

1) (Şekil 1.1) Giriş kapağını uzaklaştırınız.

2) Bakım bölümünde “Dahili Komponentler İşlemleri” bölümüne 

   bakınız ve taşıma kolisinden tablayı çıkarınız.

3) (Şekil 3.1) Merkezi Alarm Sisteminden kabloları madeni delik

   içerisinden (“A” deliğinden) geçiriniz.

4) (Şekil 5.1) Uzatma alarmındaki siyah teli devre bordundaki

   terminal bloktaki “T1”, 3 no.lu çıkışa bağlayınız. Uzatma

   alarmındaki kırmızı teli 2 no.lu çıkışa bağlayınız. (1 no.lu

   çıkışa bağlantı yapmayınız çünkü burası uzatma alarm

   bağlantısı için kullanılmıyor.)

 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasyonlar

 

Ağırlık       : PF(S)42: 24 kg

                PF(S)84: 39 kg

               

Voltaj        : 115/230 V  , 50/60 Hz

 

Tüketim       : 46 VA

 

Sigorta       : 115V: 0.5  A “T”

                230V: 0.25 A “T”

 

Ebat          :PF(S)42: 46cm(W)x35cm(H)x36cm(D)

               PF(S)84: 84cm(W)x35cm(H)x36cm(D)

               

Agitasyon Devirleri: 50 Hz:58/dk. +5-5

                     60 Hz:70/dk. +5-10

 

İşlem Isısı     : +5’den +35 C’ye kadar

 

Bu bölüm yapı ve elektrik güvenliği için CSA standardı 151 ve UL standardı 1252 uymaktadır.

 

 

 

Bakım

 

Senede bir, görsel olarak cihazın dahili komponentlerinin muayene edilmesi, genel temizliğin kontrol edilmesi ve motorun durumunun kontrol edilmesi sağlanmalı. Gerekirse yağlayın veya yerini değiştirin.

 

 

 

Temizlik

 

Muhafazasız bütün kısımları aşındırıcı olmayan sabun veya dezenfektan solüsyon ile temizlenir. Çekmeceler yukarıda tarif edildiği gibi temizlenmek için uzaklaştırılabilir. Bir dezenfektan temizleyici ile bölümün periyodik olarak veya eğer torba sızıntısı olmuşsa temizlenmesi için kullanılabilir.


 

Aksaklıklar

 

Eğer cihazın gücü kesilirse elektrik komponentlerini aşağıdaki sırada kontrol ediniz.

 

1) Cihazın güç kablosunun bağlantısını kontrol ediniz.

2) Güç giriş modülüne sigorta takınız. ( Giriş modülünde ayrıca

   bir sigorta yerleştirilmiştir. Eğer yer değiştirilmesi

   gerekiyorsa etiket üzerindeki sigorta oranlarına bakınız.

3) Ana güç düğmesi

4) Daha fazla teşhis ve detaylar için Servis Kılavuzuna

   bakınız.

 

Eğer problem giderilemezse HELMER veya yetkili servis elemanıyla temasa geçiniz.

 

 

Garanti Geçerliliği

 

Agitatör cihazları yedek parça ve tamir için 1 yıl garantilidir.


SERVİS KILAVUZU

 

Versiyon A

 

Model PF42, PF84, PFS42, PFS84

 

 

Servis............................................................................................2

 

Aksaklıklar....................................................................................3

 

Parça Listeleri...............................................................................4

 

Şemalar.........................................................................................5

 

 

 

 


SERVİS

 

 

Dahili Komponentlerin Girişleri:

 

1.  Güç kablosunu prizden çıkarınız ve çekmeceleri daha önce

    anlatıldığı gibi saklama çerçevesinden çıkarınız.

 

2.  Platformundaki arkasındaki deliklere vidaların

    yerleştirilmesini sağlayınız.

 

3.  Vidaları yarım çevirerek gevşetiniz ve onları ileri

    pozisyondaki deliklere yerleştiriniz.

 

4.  Onları bu durumda sıklaştırın.

 

5. (230 volt üniteler için)- Platformun arkasında sağ

    taraftaki köşedeki tek vidayı çıkartınız. Bu toprak

    bağlantıdır. (115 volt ünitelerde saklama çerçeveleri

    topraklanmamıştır.)

 

6)